post

Thứ Tư 23-11-2016

Mục tiêu tháng 11: (4 PBN, Best Nail Gun, 5 tips bradnailer, domain exp Nov)(70kg, trắng 5, Cơ 30)(Conan 360, Bug 50)

Cố gắng viết ngắn gọn, trong 10 phút thôi và focus từng hạng mục STT và điểm nổi bật

 Thèm cái chi cũng phải nhớ: phấn đấu MT 70kg -> NMGM -> chỉ có 60k/ngày để tục mạng @@ Làm sớm ngủ sớm để 6h dậy. Hãy tiến lên phía trước và đừng ngoảnh đầu lại. 70kg, trắng 5, Cơ 30, VA Conan, Resultday = PASSED

Sự kiện: 70kg, trắng 5, Cơ 30, VA Conan, Resultday = PASSED

Resultday: PASSED

Note một vài chú thích

 1. Vì 5SP phải TĐCK PĐCS (ĐSTTCĐCXCKGK mi đã đến đoạn đường nào rồi)
 2. Làm sớm ngủ sớm để 6h dậy (phục hồi nguyên khí)
 3. Học cách –  làm nhanh, nhuần nhuyễn, tỉ mỉ (như Á Anh, Hoa Cô Tử, TTTN)
 4. SKG ngày càng nhanh càng mạnh (mình làm không được thì đừng trông mong con cháu)
 5. Phải tạo LH <time> gồm các task or VA bên trong thuộc 1 lĩnh vực (Ngũ Hành mà)
 6. VA (or many task) để cuộc sống năng động, muôn màu muôn vẻ

Extra Note:

 1. Mục tiêu tháng sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)
 2. Focus từng giờ (thứ khác bỏ qua): Không phải là không có cách (chọn p/a -> việc tuổi 30), Đừng có lười, 3p notepad
 3. 13h, 22h là QTTBT (Không xong bỏ qua)
 4. LH 50p -> LLSP -> LLVA -> Bài toán -> Câu hỏi bất thường

Sự kiện:

 1. Sáng nay soạn đối sách trắng 5: mua gel lột, mua áo khoác mỏng tay dài, sắp xếp lại áo cũ, kem dưỡng trắng ban đêm, tìm bịt mặt
 2. Test full compat T230, quick compat G355M => add 1 bug there are two leaderboard icons on MP button
 3. Check rank thấy framing rank 6, air compressor rank 10
 4. Rã team move chỗ qua team Sơn, Bảo Nhã team a Phúc, Khang team Quang, Ý Trí team Huyền, Thắng team Linh, Thủy team Khoa
 5. Soạn wen 61720 http://www.etccreditcard.com/
 6. Soạn Pandangoo Diary => Giới hạn của Blogspot

Speak Your Mind

*