post

Thứ Sáu 25-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

Sự kiện:

1. Sáng nay test full rule IGP và CS Gift, chiều test PN còn 1 vấn đề là khi chọn age<13 thì vẫn còn PN setting và send được PN

2. Hôm nay sinh nhật Đô Đô tổ chức cũng khá hoành tráng như ram, mít trộn, xoài dầm bò khô, ổi

3. Chuẩn bị kế hoạch mua sắm Black Friday, tối ni mua bị error 520 miết và bị mất 2 domain 3, 4

Black Friday:
1. http://www.free-dotcom-domain.com/ => JosephTucker@hotmail.com
2. http://www.body-jewelry-and-piercing.com/ => dennycrosby28@hotmail.com
3. http://www.starrfu.com/ => RobertCornwell22@hotmail.com

Transfer:
1. astro-surf.net (Dec 8) (renew HostMantis)
2. videonice.net (Dec 14) (Hawk Host 12-2017)
NameSilo: reg 7$, transfer 7.5$
Name.com: reg org 1$, reg com net 4$

Hosting:
1. alpharacks (body-jewelry-and-piercing.com) -> dennycrosby28@hotmail.com
2. QuickClickHosting (etccreditcard.com)
3. can mua them 2 domain cho 3 domain

4. Check rank thấy framing tụt rank 7, air compressor tụt rank 11

5. Cài đặt http://www.etccreditcard.com/

6. Soạn Pandangoo Diary =>  Áo khoác mỏng tay dài và kem dưỡng trắng da ban đêm: N/A

Speak Your Mind

*