post

Thứ Sáu 25-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

[Read more…]

post

Thứ Năm 24-11-2016

Mục tiêu tháng 11 sẽ giải quyết tất cả -> (ĐSTTCĐCXCKGK LL5SP)

[Read more…]

post

Thứ Tư 23-11-2016

Mục tiêu tháng 11: (4 PBN, Best Nail Gun, 5 tips bradnailer, domain exp Nov)(70kg, trắng 5, Cơ 30)(Conan 360, Bug 50)

Cố gắng viết ngắn gọn, trong 10 phút thôi và focus từng hạng mục STT và điểm nổi bật

 Thèm cái chi cũng phải nhớ: phấn đấu MT 70kg -> NMGM -> chỉ có 60k/ngày để tục mạng @@ Làm sớm ngủ sớm để 6h dậy. Hãy tiến lên phía trước và đừng ngoảnh đầu lại. 70kg, trắng 5, Cơ 30, VA Conan, Resultday = PASSED

Sự kiện: 70kg, trắng 5, Cơ 30, VA Conan, Resultday = PASSED

Resultday: PASSED

[Read more…]