post

Hãy chắc chắn là bạn đang làm những việc này khi ở tuổi 30!

Có rất nhiều việc to tát bạn nên làm khi bước vào tuổi 30, tuổi đỉnh dốc của đời người, nhưng những việc đó nếu bạn không làm thì cũng chẳng đến nỗi tệ. Có những việc khác cụ thể hơn nhiều mà bạn hãy chắc chắn rằng mình đang thực hiện chúng khi tròn 30 tuổi và cả sau đó nhiều năm. Bạn sắp 30, hay đã “băm vài nhát”? Hãy dành thời gian của bạn cho những việc thực sự cần thiết của một người trưởng thành!

[Read more…]