post

Các giới hạn của Blogspot

1. Số lượng trang blog tối đa cho mỗi tài khoản: 100 Blogs
2. Số lượng bài đăng (post): không giới hạn.

Độ lớn của mỗi bài viết: không có giới hạn nào về bài viết, bạn có thể viết bao nhiêu tuỳ ý, tuy nhiên không nên viết quá dài nó sẽ khiến cho trang của bạn bị vỡ bố cục và mất nhiều thời gian hơn để tải (điều này hoàn toàn không tốt cho Seo)

3. Dung lượng mỗi bài đăng: không giới hạn.
4. Số lượng trang (Page): 20 trang.
5. Dung lượng trang: 1MB/trang.
6. Dung lượng lưu trữ ảnh: 1GB (trên Picasa – Phần mềm quản lý ảnh miễn phí của Google)
7. Số thành viên tham gia blog: 100/blog.
8. Thông tin cá nhân: tối đa 1,200 từ.
9. Số lượng nhãn (tag, label): 20/bài và 5000/blog.

Speak Your Mind

*